1. HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj/ica liste: Marinko Vujnović

2. HSS, SDP, HLSR

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

Nositelj/ica liste: Damir Kovačević