1. HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj/ica liste: Saša Kerkez

2. Grupa birača Stjepan Rakarec

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA ČRNKOVEC

Nositelj/ica liste: Stjepan Rakarec