1. HNS, SDP, HSS

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj/ica liste: Vinko Kušević