1. HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj/ica liste: Sandra Lukac

2. HSS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj/ica liste: Štefan Stanešić

3. SDP, HLSR

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

Nositelj/ica liste: Vladimir Vujnović