1. HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj/ica liste: Ivan Lučić

2. MOST

MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST

Nositelj/ica liste: Josip Kosanović

3. SDP, HNS, HSS, HLSR

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

Nositelj/ica liste: Mirjana Mataušić-Pišl