1. HDZ, HSS

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj/ica liste: Mirko Berković

2. HSLS

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

Nositelj/ica liste: Zdenko Zagorac

3. SDP, HNS, HLSR

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

Nositelj/ica liste: Kristijan Kos