1. HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj/ica liste: Nikola Cerovski

2. HNS

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

Nositelj/ica liste: Ivan Brebrić

3. SDP, HSS, HLSR

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

Nositelj/ica liste: Josip Markulin