1. HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj/ica liste: Tihomir Hubak

2. HNS, HSS

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj/ica liste: Vesna Tafra

3. Grupa birača Stjepan Kos

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA MRACLIN

Nositelj/ica liste: Stjepan Kos