1. HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj/ica liste: Nataša Hader

2. Grupa birača Nikola Šimac

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA NOVO ČIČE

Nositelj/ica liste: Nikola Šimac