1. HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj/ica liste: Želimir Matičević

2. Grupa birača Pero Filipović

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA PETROVINA

Nositelj/ica liste: Pero Filipović

3. Grupa birača Nikola Mastin

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA PETROVINA

Nositelj/ica liste: Nikola Mastin