1. HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj/ica liste: Mato Bekić

2. HNS

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

Nositelj/ica liste: Josip Bušić

3. HSP, HČSP

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP

Nositelj/ica liste: Kristijan Maslać

4. MOST

MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST

Nositelj/ica liste: Mate Vujević

5. SDP, HSS, HLSR

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

Nositelj/ica liste: Krešimir Šafranko