1. HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj/ica liste: Kristijan Augustinović

2. SDP, HNS, HSS, HLSR

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

Nositelj/ica liste: Aleksandar Horvat

3. Grupa birača Marijan Plodinec

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA STARO ČIČE

Nositelj/ica liste: Marijan Plodinec