1. HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj/ica liste: Stjepan Zagorac

2. HNS, SDP, HLSR, HSS

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj/ica liste: Stela Dragica Svračak