1. BM 365

"BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" - "STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"

Nositelj/ica liste: Đurđa Havidić

2. HDZ, HSU, HSLS

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

Nositelj/ica liste: Jurica Mihalj