1. HDZ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj/ica liste: Vinko Vratić

2. HNS

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

Nositelj/ica liste: Darko Kanzler

3. HSP, HČSP

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP

Nositelj/ica liste: Goran Savković

4. SDP, HSS, HLSR

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

Nositelj/ica liste: Danijel Leš

5. Grupa birača Martin Kljaić

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA GRADSKE ČETVRTI VLADIMIR NAZOR

Nositelj/ica liste: Martin Kljaić