Ideja

Gdje bi mogla biti nova tržnica?

Kažu da je tržnica duša grada. Našu dušu grada su iščupali i zbuksali u kavez u zapečku. I nitko više ne priča o tome.