Strategija sveukupnog razvoja Općine Orle predstavlja krovni planski dokument kojim su definirane petogodišnje smjernice za ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj.

Detaljnom analizom trenutnog stanja identificirani su razvojni potencijali Općine te se u svrhu njihovih ispunjenja predlažu razvojni prioriteti i mjere. Prilikom kreiranja razvojnih mjera uzete su u obzir specifičnosti Općine te su uvaženi i prioriteti razvoja šireg područja zadanih relevantnim strateškim dokumentima na razini Zagrebačke županije i Republike Hrvatske.

Uz horizontalno usklađenje tri ključna razvojna područja (ekonomski, društveni i infrastrukturni sektor) postignuto je i vertikalno usklađenje kojim su se razvojni prioriteti uskladili s preporukama višeg reda. U tom segmentu naročito se analizirala usklađenost sa sektorskim strategijama na nacionalnoj razini i prioritetima operativnih programa za EU fondove koji predstavljaju mogući izvor financiranja pojedinih projektnih prijedloga.

U Društveno – vatrogasnom domu Bukevje, održana je Prezentacija Strategije sveukupnog razvoja Općine Orle za razdoblje od 2019. do 2024. godine pred zainteresiranom javnošću te javna rasprava.