Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam Asistenta na  projektu „Zaželi“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za kandidate koji zadovoljavaju uvjete Oglasa za prijam službenika-ce.

Poziv na prethodnu provjeru znanja

Upute kandidatima – oglas – asistent

 

Općina Pokupsko objavljuje javni poziv za prijam službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko na određeno vrijeme, za radno mjesto Asistent na projektu “Zaželi”. Na navedeno radno mjesto prima se jedan knadidat sa srednjom stručnom spremom, a javni poziv je otvoren od 8. do 16. kolovoza 2018. godine.

Svi uvjeti koje kandidati moraju zadovoljavati, kao i način i rokovi podnošenja prijave navedeni su u Javnom pozivu koji se otvara na poveznici.

 

Oglas za prijam službenika-ce