Klizište na prometnici Velika Gorica – Dubranec na lokaciji Sveta Kata – Matoški u Dubrancu neuralgična je točka već godinama i dosadašnji pokušaji njegove sanacije nisu uspjeli, odnosno građevinski zahvati nisu polučili dugotrajnije rezultate. Sadašnja sanacija koja je započeta prije tri tjedna, a koju izvode tvrtke ”Zagorac” (građevinski radovi i prijevoz) iz Kravarskog i Ni-Al d.o.o. (Velika Gorica) mogla bi konačno riješiti taj gorući problem.

Izvođači imaju rok od 4 mjeseca da okončaju sanacijski projekt i stave prometnicu u njenu potpunu funkciju. Vjerujemo da ćemo radove završiti i prije predviđenog roka, naravno, ako nam atmosferske prilike budu naklonjene” – optimistički je ocijenio početak sanacije Ivica Zagorac, glavni operativac na spomenutoj lokaciji odnosno voditelj građevinskih radova. Investitor projekta su Hrvatske ceste.

Galerija fotografija