“Govor bez riječi” naziv je radionice koju za petak pripremaju u Goričkom klubu mladih.

“U svakodnevnoj komunikaciji s ljudima usmjereni smo većinom na govor riječima – biramo riječi kojima želimo prenijeti poruku. Manje smo usmjereni na način i izgled našeg tijela u komunikaciji. Baš zbog toga ovo predavanje posvećeno je “govoru bez riječi”, odnosno neverbalnoj komunikaciji. Na predavanju možete naučiti više o tome što je neverbalna komunikacija, koji su njeni oblici, te kako ju poboljšati.” – poručuju iz GKM-a.

Predavanje će održati Lucija Lamešić, članica tima GKM-a i studentica diplomskog studija socijalne pedagogije. Ulaz je besplatan, a početak je u 19,30.