Provedba ispita državne mature u ljetnom roku za školsku godinu 2017./2018. započela je 07. lipnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj po Pravilniku o polaganju državne mature. Ravnateljica Gimnazije Velika Gorica Brankica Žugaj je na tu temu kazala: ”Ispiti državne mature na standardizirani se način provode u cijeloj državi u isto vrijeme i pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike, odnosno pristupnike. Ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama i ostalim javnim ustanovama uključenim u provedbu ispita državne mature. Ispiti su podijeljeni u dva dijela – prvo se polažu izborni predmeti (biologija, fizika, kemija …) koji su relevantni za upis na pojedine fakultete, a od ponedjeljka (18. lipnja) kreću ispiti iz obveznih predmeta (hrvatski jezik, matematika, strani jezik). Ispiti obveznoga dijela državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to: A – višoj razini i B – osnovnoj razini. Razine se propisuju ispitnim katalozima. Prvo slijedi ispit iz hrvatskog jezika (18.lipnja), onda iz stranog jezika (engleski jezik 21. lipnja, njemački jezik 26. lipnja) te iz matematike (27. lipnja)”.

Galerija fotografija