U najavljenoj policijskoj akciji „Zaštita pješaka“ provedenoj na Valentinovo utvrđeno je ukupno 16 prekršaja u vremenskom periodu od od 7 do 15 sati. Gorički pješaci su se ovog puta izvukli bez kazne, dobivši samo pisana upozorenja na licu mjesta, a koja bi ih trebala potaknuti da budu oprezniji i da se drže pravila u prometu.

Policija je evidentirala 14 prekršaja prolaska pješaka na crveno svijetlo na pješačkom semaforu, dva prekršaja prolaska pješaka van pješačkog prijelaza u naselju, na udaljenosti manjoj od 50 metara od pješačkog prijelaza.