Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode od suše za područje Velike Gorice (Klasa: 21-04/17-22/11, Urbroj: 238/1-03-17-03) od 8. rujna 2017, Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Obavještava građane o postupku podnošenja prijava štete od elementarne nepogode

1. Rokovi za prijavljivanje štete
- Dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28.st.1 i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda,
- Oštećeni mogu prijaviti štetu od 11. do 19. rujna 2017. godine,
- Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.

2. Prijava štete
Štetu se prijavljuje na obrascu EN-P „Prijava štete od elementarne nepogode“koji je dostupan na službenim stranicama Grada Velike Gorice. Obrazac se može i osobno preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, soba 407/IV . Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

Za prijavu štete potrebno je donijeti:
- Osobnu iskaznicu
- Dokument iz kojeg je vidljiv OIB (ukoliko ga nema na osobnoj iskaznici)

Po primitku prijava, Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Priloženo:

Obrazac za prijavu štete

Izjava o osiguranju imovine