Do polaska na logorovanje molim vas da pratite ovu objavu, novosti i dopune koje ćemo u nju dopisati. Razumljiva je potreba roditelja i sudionika da budu upućeni u detalje i da se psihološki pripreme za polazak i boravak djece na ovogodišnjem logorovanju, na kojem se još uvijek i do posljednjeg dana intenzivno radi, a sve...