Iako su predvodnice bile dovoljno brze da vas pravovremeno obavijeste, barem neke od vas, sada evo informacije za sve vas: U potragu za darovima sv. Nikole idemo u Varaždin, u subotu 07.12.2019. i to cjelodnevno. Kad se vračamo? Kada budemo gotovi! Jer trebamo pronaći poklone po cijelom Varaždinu, otići na ručak, obići Čakovec i tamošnji...