Dragi vučići! Klikom na gumb "preuzmi" pokrenut će se preuzimanje teksta o Nacionalnim parkovima u Republici Hrvatskoj. Kada ga dobro pročitate riješite interaktivne igre na dnu ove objave, a mi ćemo vas obavijestiti kada ćemo održati Kahoot! kviz! Najuspješniji u kvizu bit će nagrađen :) Stoga! Pažljivo čitajte!