Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici raspisuje književni natječaj za proznu formu -kratka priča- pisanu kajkavskim jezikom ili hrvatskim standardnim jezikom.  Natječaj traje od 1. listopada 2018. do 25. prosinca 2018., a u njemu mogu sudjelovati sve odrasle osobe s područja Republike Hrvatske sa svojim dosad neobjavljenim radom. Kratka priča može sadržavati najviše četiri kartice teksta.

Propozicije natječaja

Rad treba poslati i u pisanom obliku poštom i elektroničkom poštom.
Kratku priču potrebno je umnožiti u tri istovjetna primjerka i na svakom naznačiti zaporku. Uz rad treba priložiti podatke koji sadrže: ime i prezime autora, adresu, broj telefona, e-adresu i zaporku kojom je označen.
Rukopisi se ne vraćaju autorima.

Natjecatelji moraju dostaviti svoj rad do 25. prosinca 2018. na adrese:
1) Poštom: Matica hrvatska, Ogranak Velika Gorica,  Antuna Grahovara 10, 10408 Velika Mlaka (s naznakom za Matičin književni natječaj),
2) Elektroničkom poštom: natjecaj.matica.gorica@gmail.com
Prosudbeno povjerenstvo odabrat će po jedan najbolji rad na kajkavskom odnosno standardnom jeziku.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Ogranka i Grada Velike Gorice, a najbolji radovi i njihovi autori bit će predstavljeni u srijedu, 27. ožujka u Muzeju Turopolja.

Objava Prijave za matičinu kratku priču pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.