Riječ je o Krapinsko-zagorskoj županiji gdje na jednog zaražnog dolazi manje od 1500 stanovnika. Druga najlošija je Dubrovačko-neretvanska županija, slijede Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska na vrlo maloj udaljenosti da bi se iza njih pojavili Grad Zagreb i Zagrebačka županija čiji se podaci izlažu zbirno