I ove školske godine nastavljamo s humanitarnim i ekološkim akcijama.

Plastične čepove od PET i tetrapak ambalaže možete odložiti u za to predviđeni spremnik koji se  nalazi se u predvorju škole.

Spremnik za stare baterije u matičnoj školi nalazi se kod školske knjižnice.

Stari papir, plastičnu i metalnu ambalažu te ambalažno staklo možete odložiti u spremnik kod ulaza u školu.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u dosadašnjim akcijama i nadamo se da ćemo zajednički i nadalje razvijati potrebu pravilnog zbrinjavanja i odlaganja otpada.