OŠ Jurja Habdelića                  KLASA: 112-01/19-01/4
Školska 1                               URBROJ: 238/31-18-01-19-2
10410 Velika Gorica                U Velikoj Gorici 10. 5. 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17, 68/18.), članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Jurja Habdelića, Velika Gorica, Školska 1, ravnatelj raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta:

  • spremač/ica na neodređeno, nepuno (20 sati) radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica u matičnoj školi ►
izvor

Cijeli tekst pročitajte na adresi: Natječaj za radno mjesto.