Učenici razredne nastave I. turnusa dolaze na nastavu ujutro, a učenici II. turnusa popodne prema redovnom rasporedu.