Osnovna škola Nikole Hribara

Velika Gorica, Ruđera Boškovića 11.

KLASA:602-02/20-01/27

URBROJ:238/31-20-02-20-2

Velika Gorica,13.3.2020.

OBAVIJEST

Natječaj za popunu radnog mjesta domar/ložač/školski  majstor/vozač na određeno ( godinu dana), puno radno vrijeme 40 sati tjedno., jedan izvršitelj, objavljen dana 10.2.2020. godine bit će ponovljen iz razloga što niti jedan kandidat ne ispunjavan posebne uvjete iz natječaja.

Ravnatelj:

Stjepan Maravić, prof.

izvor

Cijeli tekst pročitajte na adresi: Obavijest.