Nastava u 2. polugodištu školske godine 2018./2019. počinje u ponedjeljak, 14. siječnja 2019. godine, prema sljedećem rasporedu:

Učenici područnih škola Gornji Hruševec, Donji Hruševec i Kozjača imaju nastavu u jutarnoj smjeni.

Matična škola Kravarsko:

      - učenici 1.-4. razreda imaju nastavu u jutarnjoj smjeni

      - učenici 5.-8. razreda imaju nastavu u popodnevnoj smjeni.

Učenici putnici čekaju školske autobuse na svojim autobusnim stanicama prema redovitom rasporedu.

                                        Nikola Tonković, ravnatelj OŠ Slavka Kolara, Kravarsko