Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa udruga

Općina Pokupsko objavljuje odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga iz proračuna Općine Pokupsko u 2019. godini, i to po tri raspisana natječaja: za udruge u području gospodarstva, za udruge društvenih skupina i za udruge u području sporta. ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa – područje gospodarstva ODLUKA o dodjeli sredstava za sufininanciranje programa – sportske aktivnosti ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa – društvene skupine    

Odluka o dodjeli stipendije Općine Pokupsko 2018./2019.

Općina Pokupsko je dovršila obradu podnesenih zahtjeva za dodjelu stipendije za školsku, odnosno akademsku godinu 2018./2019., te je donesena Odluka o dodjeli stipendija. Budući da još nisu dodijeljene 2 stipendije za studente i 2 stipendije za srednjoškolce, prijave će se primati do kraja tekuće akademske godine, dok se ne dodjele sve stipendije iz Odluke o raspisivanju natječaja. Zahtjevi će se ocjenjivati prema redu zaprimanja, a kandidati koji podnesu zahtjev nakon završetka natječaja moraju ispunjavati sve uvjete propisane Natječajem i Odlukom. ...

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za 2018./2019. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko objavljuje Prijedlog liste kandidatata za dodjelu stipendije Općine Pokupsko u školskoj godini 2018./2019. Svi podnositelji prijava imaju pravo podnošenja prigovora na Prijedlog liste kandidata u roku od 8 dana od objave Prijedloga liste. Prigovor se podnosi u pisanom obliku općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije općine Pokupsko u školskoj godini 2018./2019.

Popis korisnika sponzorstava i donacija (razdoblje 01.01.2018. – 31.12.2018.)

Popis korisnika sponzorstava i donacija (razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.)

JUO – Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Poziv na prethodnu provjeru znanja – Administrativni referent

Poziv na prethodnu provjeru znanja – Administrativni referent

Evidencija sklopljenih ugovora za 2018. godinu

U cilju jačanja transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Akcijskim planom za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020., unutar horizontalnog područja: „5.1.2. Lokalna i područna (regionalna) samouprava“, Općina Pokupsko daje slijedeći popis preostalih sklopljenih ugovora, a koji nisu obuhvaćeni popisom ugovor u „Registru ugovora o javnoj nabavi “ Evidencija sklopljenih ugovora za 2018. godinu

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko za 2019. godinu

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko za 2019. godinu

Sazvana 13. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pokupsko, gospodin Stjepan Sučec, sazavao je dana 24. siječnja 2019. godine 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pokupsko. Sjednica će se održati dana 31. siječnja o.g. s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Pokupsko. 00 Poziv i dnevni red 13. sjednice OV Sukladno članku 95. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pokupsko, Glasnik Zagrebačke županije, br. 34-III/13 i 11/18) sjednice Općinskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne ...

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko za 2019. godinu

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko za 2019. godinu

JUO – Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

01 Admnistrativni referent 01 oglas – Administrativni referent 02 upute kandidatima – oglas – Administrativni referent Izjava o nepostojanju zapreka Izjava o korištenju podataka

Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz sredstava proračuna Općine Pokupsko

Na temelju odredbi Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 74/14, 70/17) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, br. 26/15), te Pravilnika o financiranju udruga Općine Pokupsko (KLASA:402-08/18-01/01, URBROJ:238-22-1-18-1), Jedinstveni upravni odjel objavljuje: Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz sredstava proračuna Općine Pokupsko Općina Pokupsko – Godišnji plan natječaja udruge 2019

Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i o Strateškoj studiji o utjecaju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije

U skladu s odredbama članka 97. stavka 1. točke 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17 i 114/18), članka 67. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 23. stavka 3. i 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17), te članka 17. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti o pitanjima zaštite ...

Natječaj za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za školsku godinu 2018./2019.

Općina Pokupsko raspisuje natječaj za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za školsku godinu 2018./2019. Natječaj je otvoren do 08. veljače 2019. godine, a dodijelit će se ukupno 4 stipendije za učenike srednjih škola i 4 stipendije za studente, u mjesečnom neto iznosu od 300,00 kuna. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije Općine Pokupsko 2018-19 Natječaj za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za 2018-19 PRIJAVNI OBRAZAC

JUO – Oglasi za prijam u službu na određeno vrijeme

01 Viši referent za proračun, financije, isplate i računovodstvene poslove 01 oglas – Viši referent za proračun, financije, isplate i računovodstvene poslove 02 upute kandidatima – oglas – Viši referent za proračun, financije, isplate i računovodstvene poslove 02 Referent za proračun, financije, isplate i računovodstvene poslove 01 oglas – Referent za proračun, financije, isplate i računovodstvene poslove 02 upute kandidatima – oglas – Referent za proračun, financije, isplate i računovodstvene poslove Izjava o nepostojanju zapreka Izjava o korištenju podataka

Javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području sportskih aktivnosti za 2019. godinu

Općinski načelnik Općine Pokupsko raspisuje javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području sportskih aktivnosti Općine Pokupsko za 2019. godinu. Tekst natječaja i svu dokumentaciju vezanu za prijavu projekata, odnosno programa udruga, kao i za postupak evaluacije, potpisivanje ugovora i izvještavanje o utrošenim sredstvima možete otvoriti na poveznicama ispod teksta. 00 Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja – sportske aktivnosti 01 JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA-PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI 02 Upute za prijavitelje – sportske ...