Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko za 2019. godinu

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko za 2019. godinu

JUO – Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

01 Admnistrativni referent 01 oglas – Administrativni referent 02 upute kandidatima – oglas – Administrativni referent Izjava o nepostojanju zapreka Izjava o korištenju podataka

Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz sredstava proračuna Općine Pokupsko

Na temelju odredbi Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 74/14, 70/17) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, br. 26/15), te Pravilnika o financiranju udruga Općine Pokupsko (KLASA:402-08/18-01/01, URBROJ:238-22-1-18-1), Jedinstveni upravni odjel objavljuje: Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz sredstava proračuna Općine Pokupsko Općina Pokupsko – Godišnji plan natječaja udruge 2019

Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i o Strateškoj studiji o utjecaju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije

U skladu s odredbama članka 97. stavka 1. točke 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17 i 114/18), članka 67. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 23. stavka 3. i 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17), te članka 17. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti o pitanjima zaštite ...

Natječaj za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za školsku godinu 2018./2019.

Općina Pokupsko raspisuje natječaj za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za školsku godinu 2018./2019. Natječaj je otvoren do 08. veljače 2019. godine, a dodijelit će se ukupno 4 stipendije za učenike srednjih škola i 4 stipendije za studente, u mjesečnom neto iznosu od 300,00 kuna. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije Općine Pokupsko 2018-19 Natječaj za dodjelu stipendije Općine Pokupsko za 2018-19 PRIJAVNI OBRAZAC

JUO – Oglasi za prijam u službu na određeno vrijeme

01 Viši referent za proračun, financije, isplate i računovodstvene poslove 01 oglas – Viši referent za proračun, financije, isplate i računovodstvene poslove 02 upute kandidatima – oglas – Viši referent za proračun, financije, isplate i računovodstvene poslove 02 Referent za proračun, financije, isplate i računovodstvene poslove 01 oglas – Referent za proračun, financije, isplate i računovodstvene poslove 02 upute kandidatima – oglas – Referent za proračun, financije, isplate i računovodstvene poslove Izjava o nepostojanju zapreka Izjava o korištenju podataka

Javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području sportskih aktivnosti za 2019. godinu

Općinski načelnik Općine Pokupsko raspisuje javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području sportskih aktivnosti Općine Pokupsko za 2019. godinu. Tekst natječaja i svu dokumentaciju vezanu za prijavu projekata, odnosno programa udruga, kao i za postupak evaluacije, potpisivanje ugovora i izvještavanje o utrošenim sredstvima možete otvoriti na poveznicama ispod teksta. 00 Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja – sportske aktivnosti 01 JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA-PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI 02 Upute za prijavitelje – sportske ...

Javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga društvenih skupina za 2019. godinu.

Općinski načelnik Općine Pokupsko raspisuje javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga društvenih skupina Općine Pokupsko za 2019. godinu. Tekst natječaja i svu dokumentaciju vezanu za prijavu projekata, odnosno programa udruga, kao i za postupak evaluacije, potpisivanje ugovora i izvještavanje o utrošenim sredstvima možete otvoriti na poveznicama ispod teksta. 00 Odluka o raspisivanju i provedbi javnog natječaja – društvene aktivnosti 01 JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA-PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU DRUŠTVENIH SKUPINA 02 Upute za prijavitelje – područje društvenih skupina ...

Javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području gospodarstva za 2019. godinu.

Nakon provedenog javnog natječaja općinski načelnik donio je Odluku o dodjeli sredstava za financiranje programa, odnosno projekata, udrugama u području gospodarstva Općine Pokupsko. Općinski načelnik Općine Pokupsko raspisuje javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga u području gospodarstva Općine Pokupsko za 2019. godinu. Tekst natječaja i svu dokumentaciju vezanu za prijavu projekata, odnosno programa udruga, kao i za postupak evaluacije, potpisivanje ugovora i izvještavanje o utrošenim sredstvima možete otvoriti na poveznicama ispod teksta. 00 Odluka o raspisivanju i provedbi ...

Započeo projekt “Zaželi – program zapošljavanja žena u Općini Pokupsko”

    U petak, 14. prosinca 2018. godine Općina Pokupsko započela je s provedbom projekta “Zaželi – program zapošljavanja žena u Općini Pokupsko”. Projekt je započeo potpisivanjem ugovora s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, koje je održano u Osijeku. Vrijednost projekta je 1.971.200,00, a u cijelosti bespovratna sredstva za Općinu Pokupsko osigurana su iz Europskog socijalnog fonda, putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.   OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU Naziv projekta – ZAŽELI – Program zapošljavanja žena na području Općine Pokupsko ...

Sazvana 12. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pokupsko, gospodin Stjepan Sučec, sazavao je dana 13. prosinca 2018. godine 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pokupsko. Sjednica će se održati dana 18. prosinca o.g. s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Pokupsko. Poziv i dnevni red 12. sjednice OV Sukladno članku 95. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pokupsko, Glasnik Zagrebačke županije, br. 34-III/13 i 11/18) sjednice Općinskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju ...

Urbana aglomeracija Zagreb

Zaključak o utvrđivanju Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine – usklađivanje za 2018. godinu kao i Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine – usklađivanje za 2018. godinu dostupni na web stranici Grada Zagreba, na poveznici https://www.zagreb.hr/provedba-strategije-razvoja-urbane-aglomeracije-za/135270.

„Ruška tepka i park perunika“

Projekt Kluba žena Pokupsko „Ruška tepka i park perunika “ odabran je u sklopu Ininog programa Zeleni pojas – natječaja za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode. U sklopu projekta provesti će se slijedeće aktivnosti – zasaditi stare sorte voća, urediti park perunika sa stolovima, klupama i koševima za smeće, te kao dobar primjer prakse prezentirati javnosti. Naš projekt

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Asistent na projektu “Zaželi” –

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam Asistenta na projektu „Zaželi“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za kandidate koji zadovoljavaju uvjete Oglasa za prijam službenika-ce. Poziv na prethodnu provjeru znanja Upute kandidatima – oglas – asistent   Općina Pokupsko objavljuje javni poziv za prijam službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Pokupsko na određeno vrijeme, za radno mjesto Asistent na projektu “Zaželi”. Na navedeno radno mjesto prima se jedan knadidat sa srednjom stručnom ...

Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Pokupsko

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pokupsko, gospodin Stjepan Sučec, sazavao je dana 03. kolovoza 2018. godine 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pokupsko. Sjednica će se održati dana 10.kolovoza o.g. (petak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Pokupsko. 00 Poziv i dnevni red 10. sjednice OV Sukladno članku 95. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pokupsko, Glasnik Zagrebačke županije, br. 34-III/13 i 11/18) sjednice Općinskog vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne ...