Gradsko vijeće jedinstveno oko asfaltne baze

Na jučer održanoj 4. tematskoj sjednici Gradskog vijeća, nakon uvodnih izlaganja i rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli zaključke koji se odnose na izgradnju asfaltne baze u Donjoj Lomnici. I Gradsko vijeće podržava sve investicije koje doprinose gospodarskom razvoju i otvaranju novih radnih mjesta uz uvjet da nisu u suprotnosti sa zaštitom okoliša kao osnovnim uvjetom zdravog života [...]

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o prijedlogu Proračuna za 2018.

Nakon provedenog savjetovanja sa javnošću o prijedlog Proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, objavljujemo Izvješće sa dostavljenim primjedbama i prijedlozima. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o prijedlogu Proračuna za 2018. (PDF)

Koncesijska naknada naseljima oko Zračne luke

Grad Velika Gorica će pedeset posto prihoda od koncesijske naknade Zračne luke uložiti u poboljšanje komunalnog standarda u naseljima koja su u kontaktnom području sa Zračnom lukom. Trenutno je u izradi Karta ugroženosti kako bi se točno odredila naselja s razinom ugroženosti. Riječ je o naseljima Selnica, Petina, Kosnica, Donja Lomnica, Lukavec, Šćitarjevo, Pleso, [...]

Rješenje o određivanju biračkog mjesta: Sop Bukevski

Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/13.) Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave donosi Rješenje o određivanju biračkog mjesta. Za područje Mjesnog odbora Sop Bukevski određuje se: 1. biračko mjesto broj 1 u PROSTORIJE MJESNOG ODBORA, SOP BUKEVSKI [...]

Javni natječaj za prodaju posebnih dijelova nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku [...]

Najava 4. tematske sjednice Gradskog vijeća

4. (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 16. studeni 2017. (četvrtak) u 15:00 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37. Tematska točka dnevnog reda: Rasprava o problematici izgradnje asfaltne baze u Donjoj Lomnici Materijali za 4. tematsku sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)

Javna rasprava: Prijedlog Proračuna za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu na javnoj je raspravi 7 dana odnosno od 07.11.2017. do 14.11.2017. godine. Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: financije@gorica.hr. Prijedlog Proračuna za 2018. godinu (ZIP)

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Rješenje o utvrđivanju građevne čestice – Šiljakovina

I. Zbog pogreške u javnom pozivu za uvid u spis predmeta od 26.10.2017. u ovom postupku za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice, po zahtjevu koji je podnijela Nada Zlodi, Josipa Kovačića 12, Šiljakovina, isti poziv se zamjenjuje ovim javnim pozivom. II. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, koja [...]

Online anketa za korisnike sustava gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice

Grad Velika Gorica pokrenuo je postupak izrade novoga Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje od 2017.–2022. godine. U cilju prethodnog prikupljanja mišljenja građana o postojećem sustavu gospodarenja otpadom na području Grada, pozivamo građane da odgovore na nekoliko pitanja koja će nam pokazati Vašu informiranost i razinu zadovoljstva uslugama gradskog komunalnog društva VG [...]

Od ponedjeljka privremena regulacija prometa u Gradićima

Zbog početka gradnje rotora u Gradićima na spoju Ulice Kralja Tomislava sa Željezničkom i Gradićkom od ponedjeljka 06. studenog 2017. u naselju Gradići uvodi se privremena regulacija prometa. Detalji privremene regulacije prometa prikzani su na priloženim skicama. Detaljnije informacije o pojedinim etapama privremene regulacije prometa objavit ćemo tijekom idućih dana. Mole se građani za oprez u [...]

Privremena regulacija prometa za blagdan Svih svetih u zoni gradskog groblja

Dana 01. studenog 2017. godine za blagdan Svih svetih u vremenu od 07:00 do 20:00 sati vrijedit će privremena regulacija prometa u zoni gradskog groblja. Privremena regulacija prometa ogleda su u pretvaranju dijela Ul. Dr. J. Dobrile u jednosmjernu (od križanja s Zagrebačkom do križanja s Ul. Kardinala A. Stepinca) za sva vozila i omogućavanje [...]

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Sop Bukevski

Na temelju članka 14. i 15. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/13.), Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave prihvatilo je i objavljuje Kandidacijsku listu za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Sop Bukevski HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ - NOSITELJ LISTE: IVAN RADINA 1. IVAN [...]

Europska sredstva za energetsku obnovu Dječjeg vrtića ‘Ciciban’

Danas je u prostorima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan ugovor o sufinanciranju energetske obnove Dječjeg vrtića ‘Ciciban’ u Vidrićevoj ulici. Ugovor su potpisali direktor Fonda Dubravko Ponoš i gradonačelnik Dražen Barišić. Ukupna vrijednost projekta energetske obnove Dječjeg vrtića Ciciban određena je na 4.752.263,02, od čega bespovratna sredstva čine 1.670.603,64. Predviđeno je da će [...]

Javni poziv za uvid u spis predmeta: stambena zgrada – Šiljakovina

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za dovršenu stambenu zgradu, na adresi: Josipa Kovačića 12, Šiljakovina, koja građevna čestica bi se po prijedlogu Nade Zlodi, Josipa Kovačića 12, Šiljakovina, sastojala od: katastarskih čestica k.č.br. 693, dijela k.č.br. 694/1, dijela k.č.br. 708, dijela k.č.br. 689/2 i [...]