Potpisan Sporazum o strateškom partnerstvu s kineskim investitorima

Potpisan je Sporazum kojim se formira partnerstvo između Grada Velike Gorice, Nogometnog saveza Zagrebačke Županije i kineske kompanije Z-Run Well Ton Industry. Svrha Sporazuma je definirati okvir za stranke u suradnji na području namjeravanih ulaganja Z-Runa u sportsku infrastrukturu grada Velike Gorice (osobito ulaganja u nogometnu infrastrukturu, uključujući nogometni stadion i nogometni kamp s pratećim sadržajima [...]

Obavijest o upisu djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola) na području Grada Velike Gorice za pedagošku godinu 2019/2020.

Roditelji odnosno skrbnici djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u predškolske ustanove na području Grada Velike Gorice trebaju podnijeti zahtjeve za upis djece u dječje vrtiće. Zahtjevi se podnose od 2. do 15. svibnja 2019. g. na web stranici eUpisi koja se nalazi na poveznici: eupisi.gorica.hr Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti [...]

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12 i 152/14), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica (Službeni glasnik GVG, broj 2/2010.) i Odluke Gradskog vijeća Grada Velike [...]

Javni poziv za uvid u spis predmeta: stambena zgrada i pomoćne zgrade; Šiljakovina

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, odnosno zemljišta nužnog za redovitu uporabu postojećih zgrada: stambene zgrade i pomoćne zgrade, na adresi Ulica kotarskog narodnog odbora broj 57, Šiljakovina. Prijedlog novoformirane građevne čestice je izrađen na kopiji katastarskog plana, na kojem se određuje oblik i veličina građevne čestice. [...]

Liste kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina

Objavljuju se pravovaljane liste kandidata za izbor članova vijeća srpske, bošnjačke i albanske manjine s pripadajućim izbornim listama 16.04.2019. godine u 13:00 sati. Lista kandidata – albanska nacionalna manjina (PDF) Lista kandidata – bošnjačka nacionalna manjina (PDF) Lista kandidata – srpska nacionalna manjina (PDF)

Kineski investitori iskazali interes za stadion

Kineska delegacija predvođena predsjednicom pekinške kompanije Z-Run Well Ton Industry gđom Jiang Yu posjetila je danas Veliku Goricu, u kojoj je održan sastanak s velikogoričkim gradonačelnikom Draženom Barišićem. Potencijalnim investitorima Grad je prezentirao mogućnosti ulaganja u sportsku infrastrukturu koja podrazumijeva stadion s popratnim sadržajima. Kineska delegacija obišla je i potencijalni teren koji prostorno planski zadovoljava potrebe [...]

Javni poziv udrugama za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u sportu za 2019. godinu

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa sportskih udruga u području sporta Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje [...]

Financiranje ugradnje dizala u višestambenim zgradama

Krajem veljače završile su predprijave za ugradnju osobnih dizala financiranih iz EU projekta „Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama“. Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala i Koordinacijskim odborom društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske uključila se u pokretanje projekta „Dostupnost [...]

OBUSTAVA Natječaja za dodjelu potpora za poduzetnike početnike za 2019. godinu radi iskorištenja sredstava

S danom 9. travnja 2019. obustavlja se raspisani “Natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike početnike za 2019. godinu” zbog iskorištenja predviđenih sredstava.

Priprema registra birača za predstojeće izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Priprema registra birača za predstojeće izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (PDF)

Školske zelene površine za djecu ili pse?

Poštovani, Da li grad ikako može ograničiti pristup psima na školsko igralište OŠ Eugena Kvaternika, i to barem u sjeverozapadnom dijelu tik uz ulaz u školu. To je prostor koji vrvi djecom za svakog velikog odmora i u kojem djeca uživaju. U večernjim satima, a vikendom i preko dana, to je mjesto susreta i druženja vlasnika pasa i [...]

Javni poziv za uvid u spis predmeta: transformatorska stanica NTS 531 ‘Kozjača 3 – Rasteg’

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: - građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – transformatorska stanica NTS 531 “Kozjača 3 – Rasteg” sa srednjonaponskim priključnim kabelima i niskonaponskim izvodima na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1655/4 (nastala od dijela kč.br. 1655) i k.č.br. 1982, [...]

Najava 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 11.04.2019. godine s početkom u 09,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37. Predložen je sljedeći dnevni red: 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju i utvrđivanju mandata 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti i prava osoba s invaliditetom za [...]

Google AdWords – Zašto koristiti i koje su mogućnosti ove vrste oglašavanja

Predavanje će se održati u sklopu inicijative Google Digitalna garaža, u srijedu, 10.travnja 2019. godine, u vremenu od 17 – 20 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta u Velikoj Gorici, u Zagrebačkoj 37. Saznajte što je Google AdWords oglašavanje, koje su sve mogućnosti ove vrste oglašavanje, gdje početi. AdWords vam može pomoći ako želite privući [...]

Javni poziv za uvid u spis predmeta: prenamjena poslovnog prostora u ordinaciju dentalne medicine

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova), 2. skupine – prenamjena poslovnog prostora u ordinaciju dentalne medicine, na postojećoj građevnoj čestici k. č. broj 2251 k.o. Velika Gorica (Velika Gorica, Zagrebačka ulica 122). II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.04.2019. godine u [...]