Programi gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini

Grad Velika Gorica objavljuje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2018. godini i Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2018. godini. U programima su detaljno navedeni svi planirani zahvati na objektima komunalne infrastrukture, sa planiranim sredstvima i vrstom planiranih radova. Program gradnje objekata i uređaja komunalne [...]

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice

Na temelju odredbe članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice (Sl. glasnik Grada Velike Gorice broj 4/14) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice, Odbor za mladež upućuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i [...]

Javni poziv udrugama za predlaganje programa pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2018. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa udruga u području pozitivnog razvoja djece i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja [...]

VE-GO-RA će vas pripremiti za novu uredbu o zaštiti osobnih podataka

Kako 25. svibnja stupaju na snagu nove uredbe o zaštiti osobnih podataka građana Europske unije, a kojom se želi zaštititi privatnost pojedinca i svih organizacija, VE-GO-RA organizira edukaciju “Prilagodba poslovanja prema GDPR uredbi” kako bi pomogla svim poslovnim subjektima koji prodaju proizvode ili usluge, prikupljaju ili obrađuju osobne podatke svojih zaposlenika i podatke trećih osoba [...]

Plan raspisivanja javnih natječaja/poziva za 2018. godinu

Plan raspisivanja javnih natječaja/poziva za 2018. godinu (PDF)

17. Zimska škola informatike

Danas je uz sudjelovanje 50-tak zainteresiranih učenika iz svih velikogoričkih osnovnih škola u prostorijama OŠ Nikole Hribara i OŠ Novo Čiče započela s radom 17. Zimska škola informatike, koju je otvorio predsjednik Zajednice tehničke kulture Grada Velike Gorice prof. Nikica Repač. Zimska škola informatike se u organizaciji Društva pedagoga tehničke kulture i informatike Velika Gorica i [...]

Aglomeracija VG: Potpisani ugovori o projektu vrijednom 500 milijuna kuna

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik Dražen Barišić i direktor VG Vodopskrbe Nikica Visković okupili su se danas u Velikoj Gorici kako bi potpisali dva ugovora koji su važni preduvjeti prije samih početka radova na projektu Aglomeracije Velika Gorica. Riječ je o projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih [...]

Bazen u visokoj fazi izgrađenosti

Radovi na izgradnji gradskog bazena u visokoj su fazi izgrađenosti. Napravljeni su svi vanjski građevinski radovi. Dio unutarnjih radova je započet, postavljena su postrojenja, a sada slijede radovi na keramici i detaljnom unutarnjem uređenju. Bazen bi trebao biti u potpunosti završen u svibnju, a njegovo korištenje predviđeno je već u lipnju. Napravljena je i priprema za [...]

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12 i 152/14), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica (Službeni glasnik GVG, broj 2/2010.) i Zaključka gradonačelnika, KLASA: 940-01/17-001/171, URBROJ: [...]

Natječaj za prodaju građevinskog kontejnera u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/2015 i 6/2015) i Zaključka Gradonačelnika o provedbi natječaja za [...]

Zbog porasta vodostaja Save uvedene redovne mjere od poplave

Temeljem Državnog plana obrane od poplava (Narodne novine broj 84 /2010. god.) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava (Hrvatske vode, srpanj 2015. i ožujak2017. godine), a vezano na visinu vodostaja rijeke Save na mjerodavnom vodomjeru Rugvica, na kojem je dana 16.12.2017. u 10 sati zabilježen vodostaj 726 cm s tendencijom porasta, uvedene su redovne [...]

Centar za posjetitelje otvorio vrata za turiste iz cijelog svijeta

Na 20. rođendan Turističke zajednice Grada Velike Gorice otvoren je Centar za posjetitelje, koji je ujedno i sjedište Turističke zajednice. Tako će turisti, a koji su u ovoj godini na na području našega grada ostvarili 40.000 noćenja, napokon imati mjesto na kojemu će saznati sve informacije i zanimljivosti o Gorici i Turopolju. Između Muzeja Turopolja i [...]

Aglomeracija Velika Gorica: Stigla odluka o financiranju

Odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt Aglomeracije stigla je iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike. - Iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike stigla nam je Odluka o financiranju iz fondova Europske unije projekta Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracija Velika Gorica. Pred nama je najveći projekt izgradnje komunalne infrastrukture u povijesti Velike Gorice [...]

Informatička edukacija nezaposlenih osoba

13 nezaposlenih osoba iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Velika Gorica je zahvaljujući socijalnom programu Grada Velike Gorice pod nazivom “Informatička edukacija nezaposlenih osoba“ s uspjehom završilo informatičku edukaciju i steklo potrebne vještine za rad na računalu, koje će im umnogome pomoći u pronalaženju posla. Grad Velika Gorica Program “Informatička edukacija nezaposlenih osoba“ namijenjen [...]

Učenici i studenti primili stipendije Grada Velike Gorice

Više od 70 učenika i studenata danas je primilo stipendije Grada Velike Gorice za akademsku i školsku godinu 2017./2018. U prostorijama gradske uprave od jutra su se izmjenjivali učenici i studenti koji su dobitnici gradske stipendije. Trideset i dvije stipendije podijeljene su po učeničkom/studentskom uspjehu, a još 18 po socijalnom statusu. Za deficitarna zanimanja dodijeljeno [...]