NOVI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU STARE CIGLE

2018-05-28 Dana 28.05.2018. otvoren je novi javni natječaj za prodaju stare cigle. Natječaj je otvoren do 06. lipnja 2018. god. do 10,00 h. Uvjete i detalje natječaja možete vidjeti OVDJE. Obrazac ponude možete preuzeti ovdje. Uz obrazac ponude u zatvorenoj omotnici sukladno uputama iz natječaja priložiti presliku osobne iskaznice.

OBAVIJEST- PROGRAM JAVNIH RADOVA -

Obavještavamo sve zainteresirane nezaposlene mještane Općine Kravarsko da je otvoren natječaj za zapošljavanje kroz Program javnih radova u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Detaljnije o mjeri javnih radova i uvjetima koje treba zadovoljiti možete pročitati ovdje. Natječaj za zapošljavanje objavljen je na stranicama Zavoda za zapošljavanje , tekst natječaja možete pročitati ovdje. Natječaj je otvoren do 01. lipnja 2018. godine.

OBAVIJEST- KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU

Obavještavamo sve mještane Općine Kravarsko da je sukladno Zakonu o Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljenim u Narodnim novinama broj 65/17 KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU 30. LIPNJA 2018. godine. Za detaljnije informacije o obavijesti kliknite na naslov.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU STARE CIGLE

2018-05-09 Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim pravnim stvarima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke načelnika o prodaji cigle – (KLASA: 940-01/18-01/06, URBROJ: 238-17-18-01 od 08.svibnja 2018. g.), Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju stare cigle 1) PREDMET JAVNOG NATJEČAJA Predmet ovog natječaja je prodaja stare cigle . Procijenjena količina broja cigle: 15000 komada, 50 paleta – crvena cigla 2100 komada, ...

OBAVIJEST - POZIV GRAĐANIMA!

OBAVIJEST

ORYX stanica za tehnički pregled će u ČETVRTAK 12.04.2018. i PETAK 13.04.2018. od 13-19 sati u KRAVARSKOM obavljati tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica. ORYX raspored tehničkih pregleda na terenu (link)

_

27. KONCERT U ČAST HRVATSKIM BRANITELJIMA

Dana 02. ožujka 2017. g. s početkom u 18,00 h u župnoj crkvi Uzvišenja Svetog Križa Kravarsko održati će se tradicionalni 27. Koncert Tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije, u čast hrvatskim braniteljima.

Plan gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju/ javnoj raspravi o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Općina Kravarsko objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje 2017. – 2022. godine trajat će od 17. studenog 2017. godine do 18. prosinca 2017. godine radi ...

OBAVIJEST - EKO FLOR ODVOZ OTPADA

RASPORED ODVOZA OTPADA OD 01.02.2018.- 31.07.2018.

Obavijest - prijevoz učenika srednjih škola

Obavještavamo sve učenike srednjih škola koji pohađaju srednju u školu u Zagrebu da je trenutno obustavljeno punjenje pokaza za drugi mjesec zbog neplaćenih zaostataka od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i problema sa koordinacijom od strane Grada Zagreba . Napominjemo kako Općina Kravarsko uredno podmiruje svoj dio sufinanciranja srednjoškolskih pokaza. Da li će se pokazi početi puniti sutra (31.01.2018.) ovisi o dogovoru između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Grada Zagreba i prijevoznika Autoturist Samobor d.o.o.

OBAVIJEST OPG-ovima - EDUKACIJA

Pozivamo sve OPG-ove i PG-ove na edukaciju o bespovratnim sredstvima kroz Mjeru 6. Edukacija će se održati 29.01.2018. u 17,00 h u prostorijama Općine Kravarsko. Detaljnije možete pročitati u nastavku. Podmjera 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima. Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine na način da 30% ukupno odobrene javne potpore korisnik može ...

EU FONDOVI - MJERA 7 - Rekonstukcija nerazvrstane prometnice KR-02

ULICA ZAGORCI - KOLARCI ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I Korisnik OPĆINA KRAVARSKO ( OIB: 47763874566 ) iz Kravarskog, 10413 Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1( u daljnjem tekstu: Korisnik ) je prihvatljiv korisnik. II Za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste, Korisnik je ostvario 40 bodova te mu se utvrđuje najviši iznos potpore koji iznosi 6.853.150,00 kn ( slovima:šestmilijunaosamstopedesettritisućestopedeset kuna i nula lipa).

KLIZIŠTE NA DRŽAVNOJ CESTI D-31, 15.-16. km

Obavijest građanima Obavještavamo sve stanovnike Općine Kravarsko i korisnike navedene prometnice da su Hrvatske ceste za navedeno klizište izradile projektnu dokumentaciju te upravo ovih dana pokreću javnu nabavu za odabir izvođača radova na sanaciji navedenog klizišta. Nakon provođenja postupka javne nabave i odabira izvođača radova, početak sanacije klizišta očekuje se u 4. mjesecu. Vlado Kolarec Načelnik

BOŽIĆNA ČESTITKA !