Plan gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Općina Kravarsko objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje 2017. – 2022. godine trajat će od 17. studenog 2017. godine do 18. prosinca 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 18. prosinca 2017. ...

OBAVIJEST PUSTIČKA CESTA

Danas 03.11.2017. od 9,00 - 20,00 h će za sav promet biti zatvorena Pustička cesta na dionici od skretanja za Kompese do Trnjara radi izgradnje mosta.

OBAVIJEST-ODVOZ OTPADA

Obavještavamo Vas da će se odvoz miješanog komunalnog otpada radi blagdana Svih svetih ( 01.11.2017.,srijeda ) izvršiti u ponedjeljak 04.11.2017.

POZIV OBVEZNICIMA KOMUNALNE NAKNADE

POZIV OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE Sukladno članku 22. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) molimo Vas da ispunite dostavljene obrasce kako bi Općina Kravarsko ažurirala evidenciju nekretnina, odnosno bazu podataka za naplatu komunalne naknade. Zakon kaže kako su obveznici plaćanja komunalne naknade dužni u roku 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom ...

UPITNIK VRTIĆ

Poštovani roditelji, u prilogu možete preuzeti anketni listić o potrebi vrtića u Općini Kravarsko. Upitnik možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST - PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU

Obavijest o produženju roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade (legalizacija) – najkasnije do 30. lipnja 2018. godine Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen u Narodnim novinama broj 65/17, koji je stupio na snagu 15. srpnja 2017. godine, između ostalog, određuje novi rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade. Tako je izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito ...

OBAVIJEST ELEMENTARNA NEPOGODA - SUŠA

PRIJAVA ŠTETE OD SUŠE Uslijed sušnog razdoblja zabilježenog na području Općine Kravarsko tijekom srpnja i kolovoza 2017. godine došlo je do materijalne štete na poljoprivrednim kulturama i dugogodišljnim nasadima. Ovim putem obavještavaju se svi koji su pretrpjeli štete da prijave nastale štete. Štete se mogu prijaviti u Općini Kravarsko od ponedjeljka 18. rujna do ponedjeljka 25. rujna 2017. godine. Molimo Vas da preuzmete obrazac EN-P na našoj web stranici www.kravarsko.hr . Uz ispunjeni obrazac EN-P ponijeti posjedovni list za čestice ...

OBAVIJEST

ORYX stanica za tehnički pregled će u ČETVRTAK 21.09.2017. i PETAK 22.09.2017. od 13-19 sati u KRAVARSKOM obavljati tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica. ORYX raspored tehničkih pregleda na terenu (link)

OBAVIJEST - PROMJENA VOZNOG REDA LINIJA HOTNJA - VELIKA GORICA

Obavještavaju se putnici LINIJE HOTNJA - VELIKA GORICA da od 04.09.2017. stupa na snagu novi vozni red. Ukida se linija polazak iz Velike Gorice u 12,30 h, kao i polazak iz Hotnje u 13,30 h. Umjesto ukinute linije otvara se nova linija - polazak iz Velike Gorice u 14,00 h , polazak iz Hotnje 14,50 h. Detaljan vozni red možete vidjeti OVDJE.

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za javna priznanja

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa područja Općine Kravarsko da dostave prijedloge kandidata za dodjelu priznanja Općine Kravarsko. Poziv i uvjete predaje prijedloga možete pogledati OVDJE.

OBAVIJEST - AMBROZIJA

Obavještavaju se vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima, površina uz vodotoke i kanale, površina uz javne prometnice te ovlaštenike parkova i drugih javnih zelenih površina da su sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije (Narodne novine, br. 72/07) dužni redovito uklanjati ambroziju sa svojih površina tijekom vegetacije u više navrata, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja. Ukoliko se navedeni obveznici neće pridržavati ...

OBAVIJEST TRAFFICON

Građevina: REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE DC31, dionica 001 od km 13+860 (skretanje za Buševac do km 27+290 (Šestak Brdo), d=13,4 km Investitor: HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb Katastarske općine: VELIKA BUNA, PODVORNICA, KRAVARSKO, GORNJI HRUŠEVEC, ROŽENICA, ZGURIĆ BRDO (nadležan katastar Velika Gorica) i VUKOJEVAC (nadležan katastar Sisak) Zbog nedospjele pošiljke poziva, molimo stranke koje nisu dobile poziv na vrijeme, da nazovu Trafficon d.o.o., na telefonski broj 01/3689-595, radi usmenog dogovora. Trafficon d.o.o. Direktor: Marko Zrakić, dipl. ing. geod.

OBAVIJEST ELEMENTARNA NEPOGODA - TUČA

PRIJAVA ŠTETE OD TUČE Uslijed olujnog nevremena i tuče zabilježenih na području Općine Kravarsko 28. lipnja 2017. godine došlo je do materijalne štete na poljoprivrednim kulturama te stambenim i gospodarskim objektima. Ovim putem obavještavaju se svi koji su pretrpjeli štete da prijave nastale štete. Štete se mogu prijaviti u Općini Kravarsko od utorka 11. srpnja do četvrtka 20. srpnja 2017. godine. Molimo Vas da preuzmete obrazac EN-P na našoj web stranici www.kravarsko.hr . Uz ispunjeni obrazac EN-P ponijeti posjedovni list ...

OBAVIJEST

Upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda Preporuka za zaštitu od toplinskog vala

OBAVIJEST

PRIJAVA ŠTETE OD MRAZA Zbog niskih temperatura zabilježenih na području Općine Kravarsko od 20. - 23. travnja 2017. godine došlo je do smrzavanja na višegodišnjim nasadima vinograda i voćnjaka. Ovim putem obavještavaju se svi koji su pretrpjeli štete na voćnjacima i vinogradima da prijave nastale štete. Štete se mogu prijaviti u Općini Kravarsko od ponedjeljka 08. svibnja do petka 12. svibnja 2017. godine. Molimo Vas da preuzmete obrazac EN-P na našoj web stranici www.kravarsko.hr . Uz ispunjeni obrazac EN-P ponijeti ...