EU FONDOVI - MJERA 7 - Rekonstukcija nerazvrstane prometnice KR-02

ULICA ZAGORCI - KOLARCI ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I Korisnik OPĆINA KRAVARSKO ( OIB: 47763874566 ) iz Kravarskog, 10413 Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1( u daljnjem tekstu: Korisnik ) je prihvatljiv korisnik. II Za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste, Korisnik je ostvario 40 bodova te mu se utvrđuje najviši iznos potpore koji iznosi 6.853.150,00 kn ( slovima:šestmilijunaosamstopedesettritisućestopedeset kuna i nula lipa).

KLIZIŠTE NA DRŽAVNOJ CESTI D-31, 15.-16. km

Obavijest građanima Obavještavamo sve stanovnike Općine Kravarsko i korisnike navedene prometnice da su Hrvatske ceste za navedeno klizište izradile projektnu dokumentaciju te upravo ovih dana pokreću javnu nabavu za odabir izvođača radova na sanaciji navedenog klizišta. Nakon provođenja postupka javne nabave i odabira izvođača radova, početak sanacije klizišta očekuje se u 4. mjesecu. Vlado Kolarec Načelnik

BOŽIĆNA ČESTITKA !

Plan gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Općina Kravarsko objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje 2017. – 2022. godine trajat će od 17. studenog 2017. godine do 18. prosinca 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 18. prosinca 2017. ...

OBAVIJEST PUSTIČKA CESTA

Danas 03.11.2017. od 9,00 - 20,00 h će za sav promet biti zatvorena Pustička cesta na dionici od skretanja za Kompese do Trnjara radi izgradnje mosta.

OBAVIJEST-ODVOZ OTPADA

Obavještavamo Vas da će se odvoz miješanog komunalnog otpada radi blagdana Svih svetih ( 01.11.2017.,srijeda ) izvršiti u ponedjeljak 04.11.2017.

POZIV OBVEZNICIMA KOMUNALNE NAKNADE

POZIV OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE Sukladno članku 22. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) molimo Vas da ispunite dostavljene obrasce kako bi Općina Kravarsko ažurirala evidenciju nekretnina, odnosno bazu podataka za naplatu komunalne naknade. Zakon kaže kako su obveznici plaćanja komunalne naknade dužni u roku 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom ...

UPITNIK VRTIĆ

Poštovani roditelji, u prilogu možete preuzeti anketni listić o potrebi vrtića u Općini Kravarsko. Upitnik možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST - PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU

Obavijest o produženju roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade (legalizacija) – najkasnije do 30. lipnja 2018. godine Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen u Narodnim novinama broj 65/17, koji je stupio na snagu 15. srpnja 2017. godine, između ostalog, određuje novi rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade. Tako je izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito ...

OBAVIJEST ELEMENTARNA NEPOGODA - SUŠA

PRIJAVA ŠTETE OD SUŠE Uslijed sušnog razdoblja zabilježenog na području Općine Kravarsko tijekom srpnja i kolovoza 2017. godine došlo je do materijalne štete na poljoprivrednim kulturama i dugogodišljnim nasadima. Ovim putem obavještavaju se svi koji su pretrpjeli štete da prijave nastale štete. Štete se mogu prijaviti u Općini Kravarsko od ponedjeljka 18. rujna do ponedjeljka 25. rujna 2017. godine. Molimo Vas da preuzmete obrazac EN-P na našoj web stranici www.kravarsko.hr . Uz ispunjeni obrazac EN-P ponijeti posjedovni list za čestice ...

OBAVIJEST

ORYX stanica za tehnički pregled će u ČETVRTAK 21.09.2017. i PETAK 22.09.2017. od 13-19 sati u KRAVARSKOM obavljati tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica. ORYX raspored tehničkih pregleda na terenu (link)

OBAVIJEST - PROMJENA VOZNOG REDA LINIJA HOTNJA - VELIKA GORICA

Obavještavaju se putnici LINIJE HOTNJA - VELIKA GORICA da od 04.09.2017. stupa na snagu novi vozni red. Ukida se linija polazak iz Velike Gorice u 12,30 h, kao i polazak iz Hotnje u 13,30 h. Umjesto ukinute linije otvara se nova linija - polazak iz Velike Gorice u 14,00 h , polazak iz Hotnje 14,50 h. Detaljan vozni red možete vidjeti OVDJE.

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za javna priznanja

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa područja Općine Kravarsko da dostave prijedloge kandidata za dodjelu priznanja Općine Kravarsko. Poziv i uvjete predaje prijedloga možete pogledati OVDJE.

OBAVIJEST - AMBROZIJA

Obavještavaju se vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima, površina uz vodotoke i kanale, površina uz javne prometnice te ovlaštenike parkova i drugih javnih zelenih površina da su sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije (Narodne novine, br. 72/07) dužni redovito uklanjati ambroziju sa svojih površina tijekom vegetacije u više navrata, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja. Ukoliko se navedeni obveznici neće pridržavati ...

OBAVIJEST TRAFFICON

Građevina: REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE DC31, dionica 001 od km 13+860 (skretanje za Buševac do km 27+290 (Šestak Brdo), d=13,4 km Investitor: HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb Katastarske općine: VELIKA BUNA, PODVORNICA, KRAVARSKO, GORNJI HRUŠEVEC, ROŽENICA, ZGURIĆ BRDO (nadležan katastar Velika Gorica) i VUKOJEVAC (nadležan katastar Sisak) Zbog nedospjele pošiljke poziva, molimo stranke koje nisu dobile poziv na vrijeme, da nazovu Trafficon d.o.o., na telefonski broj 01/3689-595, radi usmenog dogovora. Trafficon d.o.o. Direktor: Marko Zrakić, dipl. ing. geod.