OBAVIJEST - POZIV GRAĐANIMA!

OBAVIJEST

ORYX stanica za tehnički pregled će u ČETVRTAK 12.04.2018. i PETAK 13.04.2018. od 13-19 sati u KRAVARSKOM obavljati tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica. ORYX raspored tehničkih pregleda na terenu (link)

_

27. KONCERT U ČAST HRVATSKIM BRANITELJIMA

Dana 02. ožujka 2017. g. s početkom u 18,00 h u župnoj crkvi Uzvišenja Svetog Križa Kravarsko održati će se tradicionalni 27. Koncert Tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije, u čast hrvatskim braniteljima.

Plan gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju/ javnoj raspravi o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Općina Kravarsko objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje 2017. – 2022. godine trajat će od 17. studenog 2017. godine do 18. prosinca 2017. godine radi ...

OBAVIJEST - EKO FLOR ODVOZ OTPADA

RASPORED ODVOZA OTPADA OD 01.02.2018.- 31.07.2018.

Obavijest - prijevoz učenika srednjih škola

Obavještavamo sve učenike srednjih škola koji pohađaju srednju u školu u Zagrebu da je trenutno obustavljeno punjenje pokaza za drugi mjesec zbog neplaćenih zaostataka od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i problema sa koordinacijom od strane Grada Zagreba . Napominjemo kako Općina Kravarsko uredno podmiruje svoj dio sufinanciranja srednjoškolskih pokaza. Da li će se pokazi početi puniti sutra (31.01.2018.) ovisi o dogovoru između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Grada Zagreba i prijevoznika Autoturist Samobor d.o.o.

OBAVIJEST OPG-ovima - EDUKACIJA

Pozivamo sve OPG-ove i PG-ove na edukaciju o bespovratnim sredstvima kroz Mjeru 6. Edukacija će se održati 29.01.2018. u 17,00 h u prostorijama Općine Kravarsko. Detaljnije možete pročitati u nastavku. Podmjera 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima. Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine na način da 30% ukupno odobrene javne potpore korisnik može ...

EU FONDOVI - MJERA 7 - Rekonstukcija nerazvrstane prometnice KR-02

ULICA ZAGORCI - KOLARCI ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I Korisnik OPĆINA KRAVARSKO ( OIB: 47763874566 ) iz Kravarskog, 10413 Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1( u daljnjem tekstu: Korisnik ) je prihvatljiv korisnik. II Za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste, Korisnik je ostvario 40 bodova te mu se utvrđuje najviši iznos potpore koji iznosi 6.853.150,00 kn ( slovima:šestmilijunaosamstopedesettritisućestopedeset kuna i nula lipa).

KLIZIŠTE NA DRŽAVNOJ CESTI D-31, 15.-16. km

Obavijest građanima Obavještavamo sve stanovnike Općine Kravarsko i korisnike navedene prometnice da su Hrvatske ceste za navedeno klizište izradile projektnu dokumentaciju te upravo ovih dana pokreću javnu nabavu za odabir izvođača radova na sanaciji navedenog klizišta. Nakon provođenja postupka javne nabave i odabira izvođača radova, početak sanacije klizišta očekuje se u 4. mjesecu. Vlado Kolarec Načelnik

BOŽIĆNA ČESTITKA !

Plan gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Općina Kravarsko objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KRAVARSKO ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kravarsko za razdoblje 2017. – 2022. godine trajat će od 17. studenog 2017. godine do 18. prosinca 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 18. prosinca 2017. ...

OBAVIJEST PUSTIČKA CESTA

Danas 03.11.2017. od 9,00 - 20,00 h će za sav promet biti zatvorena Pustička cesta na dionici od skretanja za Kompese do Trnjara radi izgradnje mosta.

OBAVIJEST-ODVOZ OTPADA

Obavještavamo Vas da će se odvoz miješanog komunalnog otpada radi blagdana Svih svetih ( 01.11.2017.,srijeda ) izvršiti u ponedjeljak 04.11.2017.

POZIV OBVEZNICIMA KOMUNALNE NAKNADE

POZIV OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE Sukladno članku 22. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) molimo Vas da ispunite dostavljene obrasce kako bi Općina Kravarsko ažurirala evidenciju nekretnina, odnosno bazu podataka za naplatu komunalne naknade. Zakon kaže kako su obveznici plaćanja komunalne naknade dužni u roku 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom ...