Google Digitalna garaža – Zašto i kako se oglašavati na društvenim mrežama

Prijave do 26.02.2019. godine

LEADERSHIP – Nova kultura uspješnog rukovođenja

Prijave do 20.02.2019. godine

Prijave na aplikaciju moj-seoski turizam.hr

Prijave otvorene

Google Digitalna garaža – Podrobno proučite društvene medije

Prijave do 11.02.2019. godine

Konkurentnost turističkog gospodarstva

Prijave do 01.03.2019. godine

Prijave za drugi Kineski međunarodni uvozni sajam (CIIE 2019)

Prijave do 30.04.2019. godine

Natječaj za provedbu tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“

Prijave od 05.12.2018 do 31.01.2019. godine

Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1„Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“

Natječaj otvoren od 20.08.2018. do 30.09.2020. godine.

Prijave za najveći europski CleanTech akcelerator

Prijave do 27.01.2019. godine

“Kako pripremiti dobar pitch”

Prijave do 30.01.2019. godine