1. VG MeetUp

Prijave do 06.06.2018. godine

Mala škola trgovačkog prava

Prijave otvorene do 11.5.2018. godine

DANI OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA U HRVATSKOJ

Poziv 09.05.2018. godine

Prilagodba poslovanja prema GDPR uredbi

Prijave otvorene do 2.5.2018. godine

Mala škola trgovačkog prava

Prijave otvorene do 11.5.2018. godine

Mala škola trgovačkog prava

Prijave otvorene do 11.5.2018. godine