Predavanje na temu dragovoljnog vojnog osposobljavanja održano je u našoj školi u petak, 15. ožujka 2019. godine učenicima završnih razreda 3. A i 3. H. O tome kako pristupiti i koliko traje dragovoljno vojno osposobljavanje, te što nakon osposobljavanja,  moglo se čuti od Natporučnice Martine Ivanković koja je u sustavu već desetak godina. U opširnom i svrhovitom predavanju uz prezentaciju informativnih materijala i filma o životu ročnika tijekom vojnog osposobljavanja bilo je prostora i za pitanja učenika. Našim učenicima je tema bila jako zanimljiva, te su im na kraju podijeljene informativne brošure…foto…