SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21

KLASA: 110-03/19-06/15

URBROJ: 238-31-59-19-01

Velika Gorica, 04. studenog 2019.

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima

1. Razgovor s kandidatima koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave te ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja objavljenog dana 22.10.2019. za radno mjesto:

 -  nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture- 1 izvršitelj/ica, određeno,  puno radno vrijeme

održati će se u prostoru Škole – u uredu ravnatelja dana 11. 11. 2019. godine.

2. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Školi, način izražavanja te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na način da svaki kandidat može dobiti od nula do 18 bodova (0-18), po članu Povjerenstva, što ukupno iznosi 54 boda.

3. Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati:

U ponedjeljak, 11.11.2019. godine u 09,15 sati:

  1. Jasmina Beljak

U ponedjeljak, 11.11.2019. godine u 09,30 sati:

  1. Tomislav Bešlić

U ponedjeljak, 11.11.2019. godine u 09,45 sati:

  1. Ivan Dubravica

U ponedjeljak, 11.11.2019. godine u 10,00 sati:

  1. Andrej Pintarić

U ponedjeljak, 11.11.2019. godine u 10,15 sati:

  1. Siniša Rajšić

U ponedjeljak, 11.11.2019. godine u 10,30 sati:

  1. Tina Šimek

4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

 

5. Ova obavijest i poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Škole.

                                                                  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje

                                                                                 Miroslav Antolčić

                                                                                  Mladen Zrno

                                                                                  Marijana Šapina