SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21

KLASA: 110-03/19-06/28

URBROJ: 238-31-59-19-01

Velika Gorica, 29. studenog 2019.

 

Obavijest o terminu razgovora

i poziv kandidatima

1. Razgovor s kandidatima koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave te ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja objavljenog dana 14.11.2019. za radno mjesto:

 -  nastavnik/ica elektro grupe predmeta - 1 izvršitelj/ica, neodređeno,  puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca

održati će se u prostoru Škole – u uredu ravnatelja dana 06.12.2019. godine u 09,00 sati

2. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Školi, način izražavanja te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na način da svaki kandidat može dobiti od nula do 18 bodova (0-18), po članu Povjerenstva, što ukupno iznosi 54 boda.

3. Na razgovor se poziva sljedeći kandidat:

1. Matija Majdak

 

4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

 

5. Ova obavijest i poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Škole.

                                                                                  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje

                                                                                  Miroslav Antolčić

                                                                                  Mladen Zrno

                                                                                  Marijana Šapina