Pristupnici koji smatraju da imaju osnovu za pisanje prigovora na svoj rezultat ispita državne mature trebaju osobno doći  u školu u četvrtak 11. srpnja 2019.  od 9.00 do 12.00 sati.
Učenici  trebaju unaprijed pripremiti  prigovor u elektronskom obliku koji mora biti sažet i argumentiran.