Sredinom prosinca Gradonačelnik je donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za donošenje konačne verzije Strategije razvoja Grada Velike Gorice (.pdf, str. 204.).

Postupak ocjene provodi sam Grad, prethodno mišljenje daje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a u postupku će mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš dati nadležna javnopravna tijela, nakon čega će se donijeti odluka.

Tijekom izrade Strategije, koju čeka javna rasprava, držalo se smjernica Nacrta prijedloga razvojne strategije Zagrebačke županije do 2020. i Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.

Goričku strategiju razvoja izradila je ugledna kuća EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge, čija je vlasnica Ariana Vela jedna od vodećih domaćih konzultantica za EU fondove.

OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU

Strategiju razvoja trenutno čita Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, koje će donijeti prethodno mišljenje, odnosno ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (.pdf).

“Trenutno čekamo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o utjecaju na ekološku mrežu. Po dobivanju mišljenja donijet će se odluka o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš SRGVG-a u kojoj će biti navedena sva javnopravna tijela od kojih je zatraženo mišljenje, te njihova mišljenja”, odgovorio je na upit gorički Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU.

TKO DAJE MIŠLJENJE

Tijela donose mišljenja na temelju kriterija Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. Svako će od njih odgovoriti na pitanja predstavlja li Strategija okvir za provedbu zahvatâ koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, na koji način utječe na druge strategije, planove i programe te će navesti vjerojatno značajne utjecaje na okoliš koji mogu nastati provedbom Strategije.

spp
Izvor: Uredba (prilog II)

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš sudjeluju sljedeća tijela: GRAD VELIKA GORICA, Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša, MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, Sektor elektroničkih komunikacija pošte, MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA, Sektor za investicije i poduzetničku infrastrukturu, HRVATSKE ŠUME, HRVATSKE VODE, Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije, ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, SLUŽBA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Upravni odjel za gospodarstvo i MINISTARSTVO KULTURE.

Tekst: Ante Vekić, Foto: kvg