Grad Velika Gorica objavio je Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2019. godini te Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU. Što se tiče prvotnog natječaja, Grad Velika Gorica u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će financijska sredstva u vidu potpora za pojedinačne…