Udruženje obrtnika Velika Gorica u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo organiziralo je 23. listopada 2019. predavanje o  obvezama polaganja higijenskog minimuma za frizere i kozmetičare. Članovi Ceha frizera, kozmetičara i pedikera na predavanju  su informirani o obvezama koje ih očekuju stupanjem na snagu zakonske obveze polaganja tečaja higijenskog minimuma.

Predavanje je održao predstavnik Zavoda, Robert Kecerin,  koji je izložio odredbe novog Pravilnika, te odgovarao na upite prisutnih članova Ceha. Sam tečaj će se organizirati u prostorijama Udruženja, gdje se predaju i prijave za tečaj, a provoditi će ga Zavod za javno zdravstvo kada se skupi dovoljan broj polaznika. Nakon odslušanog tečaja , članovi će moći pristupiti polaganju ispita. Važno je napomenuti da obrtnici koji su završili diplomski studij medicine, farmacije, medicinske biokemije ili sanitarnog inženjerstva ne moraju polagati ovaj ispit.