Tečaj higijenskog minimuma za osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te za osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane. 

Odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (79/07, 113/08, 43/09, 22/14 - RUSRH, 130/17 i 114/18) osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane moraju imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni („Tečaj higijenskog minimuma“).

Navedena potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osobe moraju imati prije početka rada, odnosno obnavljati ih svakih pet godina.

Smatra se da osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti posjeduju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni te su izuzete od prethodno navedene obveze.

Troškove stjecanja potrebnog znanja odlukom utvrđuje ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a navedene troškove snosi poslodavac. Cijena tečaja je 550 kuna.

Predavanja će se održati u Udruženju obrtnika Velika Gorica, Kurilovečka 5, na I katu; a prijave se predaju na mail : thm@stampar.hr ili  na broj telefona 385 1 46 96 182.

 

Za vlasnike je dovoljno ispuniti "Prijavnicu", a za djelatnike pojedine tvrtke/obrta je potrebno ispuniti "Prijavnicu" i "Uputnicu".

 

PRIJAVNICA - Prijavnica - vlasnici

 

UPUTNICA - Uputnica - djelatnici