Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 25. listopada 2020. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije

 

 

U Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije ("Narodne novine" broj 102/20 i 106/20) točka II. mijenja se i glasi:

 

„Nužne epidemiološke mjere iz točke 1. ove Odluke su:

 • obavezno korištenje maski za lice ili medicinski maski u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni i drugi programi te vjerska ili druga društvena okupljanja, ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra
 • obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na svim otvorenim prostorima gdje nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 1,5 metar
 • na svim društvenim i javnim okupljanjima (manifestacije, priredbe, izložbe, mise, sportska natjecanja i ) obvezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera te uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • organizatori svih društvenih i javnih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera

zabrana posjeta korisnicima usluga smještaja u ustanovama socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe

 • zabrana izlazaka korisnika izvan prostora pružatelja usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima ili drugim opravdanim razlozima, kada odluku o tome donosi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba

izlasci korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi u vanjski prostor pružatelja usluga (okućnice, terase i sl.) dopušteni su uzu obvezno nošenje maski za lice ili medicinskih maski i održavanje fizičke distance od najmanje 1,5 metara

 • provođenje dodatnih mjera opreza priliko povratka korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi s bolničkog liječenja (izbjegavanje kontakta s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana i )

preporuka pružateljima socijalnih usluga smještaja da korisnicima omoguće duže i češće telefoniranje te, ako imaju takve mogućnosti, omoguće i video pozive

 • preporuka zaposlenicima zdravstvenih ustanova, vrtića i škola te zaposlenicima pružatelja socijalnih usluga da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima većeg broja osoba

 

 • preporuka jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije da zabrane iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova i drugih objekata u njihovom vlasništvu za sva okupljanja
 • preporuka građanima Zagrebačke županije da ne putuju izvan granica Republike Hrvatske, osim ako za to postoje neodgodivi poslovni, osobni ili neki drugi razlozi
 • preporuka građanima Zagrebačke županije da za blagdan Svih svetih posjete grobljima organiziraju kroz više

Nužne epidemiološke mjere iz stavka 1. podstavaka 6., 7. i 8. ove točke ne odnose se na udomiteljske obitelji.

Nužna epidemiološka mjera iz stavka 1. podstavka 8. ove točke ne odnosi se na odlaske u dnevnu bolnicu, hemodijalizu i specijalističko-konzilijarne preglede.

 

 Točka IV.a briše se.

 Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 27. listopada 2020. godine.

 KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-20-201

Zagreb, 25. listopada 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Operativnom centru Civilne zaštite, na daljnju dostavu
 2. Pismohrani

 

NAČELNIK STOŽERA POTPREDSJEDNIK VLADE

I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA