Zagrebačka županija objavila je natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije.

Prihvatljivi prijavitelji su javne ustanove, ustanove u kulturi, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i udruženje obrtnika registrirani na području Zagrebačke županije, a opći cilj dodjele potpora je organizacija manifestacija kao glavnog motiva dolaska turista na područje Zagrebačke županije.

Sufinancira se najam opreme, nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, najam prostora za održavanje događanja, najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača, troškovi smještaja, putni troškovi, honorari izvođača i vanjskih suradnika, troškovi promocije, usluge zaštitarske službe i druge troškove neposredne organizacije.

Prijavitelj može prijaviti najviše dvije manifestacije u 2018. godini, uz maksimalan iznos potpore do 100.000,00 kn po pojedinoj manifestaciji.

Prijave do 12.07.2018.godine

Više informacija OVDJE.