U Domu rafinerije nafte u Sisku održat će se 13. i 14 rujna 2018. Međunarodna konferencija „Cjelovit pristup okolišu“. Jedan od organizatora konferencije je i Veleučilište Velika Gorica.
Okoliš je apsolutno sve što postoji oko nas, sve što nije u nama kao ljudskom biću. U svakom trenutku, tijekom cijelog ljudskog života, prema pojavama i bićima u našem okolišu zauzimamo određene stavove, a u našem neposrednom okolišu i djelujemo.
Na početku 21. stoljeća svim mislećim ljudima postalo je jasno da zaštita okoliša i održivi razvoj postaju preduvjeti opstanka naše civilizacije, te da prijetnje uništavanja materijalnog okoliša nadilaze državne i kontinentalne granice. Polako raste svijest i o tome da su nužna znatnija ulaganja u znanstvena i tehnološka istraživanja s tog područja. Inženjerstvo okoliša postaje sve važnije u industrijskoj proizvodnji i primjeni suvremenih materijala.
Cjelovit pristup okolišu jest pristup holističkog environemtalizma pri čemu se cjelovito sagledava materijalni (priroda) i duhovni (svijet) okoliša. Pri cjelovitom pristupu okolišu otvara se istraživački prostor kako tehničkih i prirodnih znanosti koje omogućavaju tehničke udobnosti suvremene civilizacije, tako i humanističkih i društvenih znanosti koje pomažu razumijevanju samih sebe i društvenih odnosa u koje stupamo.
Izuzetno je važno interdisciplinarno i pluriperspektivno sagledavanje okoliša jer jedino na taj način možemo ponuditi održive modele razvoja.
Cilj konferencije je predstavljanje aktualnih znanstvenih i tehnologijskih, teorijskih i praktičnih spoznaja i dostignuća iz područja zaštite okoliša, inženjerstva okoliša, održivog razvoja, te integrativne bioetike, kao i intenzivnije povezivanje znanstvenika i istraživača iz navedenih područja.
Više doznajte na http://www.cpo.hr/naslovnica.html

RASPORED PREZENTACIJA 1-9-18

Objava 1. međunarodna konferencija Cjeloviti pristup okolišu pojavila se prvi puta na VVG.hr.