U tijeku je zaprimanje prijava za preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta Velika Gorica. Kandidati koji se žele prijaviti na jedan od studija Veleučilišta Velika Gorica, a nisu stekli pravo upisa preko Središnjeg prijavnog ureda slobodni su predati izravno prijavu na željeni studij u Studentskoj referadi Veleučilišta.

U srpanjskom upisnom roku prijavu je potrebno predati najkasnije do 20. srpnja 2019. godine, a da bi prijava bila potpuna, uz obrazac za prijavu potrebno je priložiti po jedan primjerak neovjerene kopije sljedećih dokumenata:

Za preddiplomske stručne studije:
• svjedodžbe svih razreda četverogodišnje srednje škole,
• završnu svjedodžbu srednje škole,
• svjedodžbu o položenoj državnoj maturi (ukoliko ste polagali državnu maturu).

Za specijalističke diplomske stručne studije:
• svjedodžba ili diploma o završenom stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju,
• dopunska isprava o studiju ili prijepis ocjena položenih ispita s obaveznom prosječnom ocjenom položenih ispita.

Objava rezultata bit će 22. srpnja 2019. godine. Ukoliko kandidat stekne pravo upisa, procesu upisa moći će pristupiti u razdoblju od 24. srpnja do 27. srpnja 2019. godine.

Radno vrijeme Studentske referade je od 10,00 do 18,00 sati radnim danom te subotom od 8,30 do 12,30 sati.

Objava Srpanjski upisni rok – prijave na preddiplomske i specijalističke diplomske stručne studije pojavila se prvi puta na VVG.hr.